Odpowiedź na pismo z dnia 22.04.2021 do Ministerstwa Zdrowia. 

 
Szanowny Panie.
 
Bardzo dziękujemy, za udzielenie nam odpowiedzi dotyczącej naszej petycji.
 
W pierwszej kolejności, chcemy przypomnieć, iż petycja w sprawie przywrócenia Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego złożona została 12 marca 2021 r, a nie 06 kwietnia 2010 r., tak jak pisze Pan w piśmie ZPR.055.6.2021.ESW z dnia 22 kwietnia 2021 r. Pozwolimy sobie założyć, że była to pomyłka i kontynuować naszą odpowiedź.
 
W wyżej wymienionym piśmie poinformował nas Pan, że na podstawie doświadczeń związanych z „Programem Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego” (dalej program In Vitro), który zakończył się w 2016 roku, konieczne jest dofinansowanie działań związanych z diagnostyką niepłodności, wczesnym leczeniem niepłodności oraz umocnieniem zdrowia prokreacyjnego w populacji. Nie odniósł się Pan jednak nijak do faktu, iż w ciągu czterech lat trwania Programu In Vitro doszło do narodzin 21 tysięcy dzieci, natomiast od czasu wprowadzenia rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w całej Polsce urodziło się 70 dzieci (dane na 2018 r.). Na próżno na rządowych stronach szukać aktualnych danych podsumowujących efekty Programu kompleksowej ochrony zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 (dalej zwanym Programem prokreacyjnym). Tym samym, jako Stowarzyszenie In Vitro Bez Granic, oraz jako obywatele, wzywamy Ministerstwo Zdrowia do udzielenia rzeczowej odpowiedzi na pytania, składając równocześnie wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej :
 
- Do ilu narodzin doszło w Polsce w latach 2016-2020, dzięki programowi kompleksowej ochrony zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020?
 
- Jaki był koszt ww programu w poszczególnych latach, ze wskazaniem kosztów : badań, procedur medycznych i refundacji leków?
 
W liście, wspomina Pan również, że program prokreacyjny szerzej zajmuje się diagnostyką par dotkniętych niepłodnością w stosunku do programu In Vitro. Prosimy o szersze wyjaśnienie tego zjawiska, oraz wyjaśnienie, czy wg. Pana w Polsce, podczas procedur metody zapłodnienia pozaustrojowego dochodzi w klinikach do zaniechania diagnostyki niepłodności.
 
Program Prokreacyjny opierał się na naprotechnologii. Z listu, który od Pana otrzymaliśmy wnioskowaliśmy, iż uważa Pan naprotechnologię za narzędzie do leczenia niepłodności, pozwólmy sobie zacytować:
 
Naprotechnologia (NaProTechnologia) – metoda mająca monitorować i utrzymywać zdrowie układu rozrodczego kobiet, stworzona przez Thomasa W. Hilgersa w 1991 roku, obejmująca również leczenie niepłodności. Oparta jest głównie na naturalnych sposobach planowania rodziny, które są dopuszczane m.in. przez Kościół katolicki. Metoda stawia nacisk na naukę umiejętności rozpoznawania własnej płodności przez małżonków starających się o potomstwo. Jest adresowana do pacjentów, których niepłodność jest uleczalna (nie będą to więc kobiety z niewydolnością jajników, niedrożnością jajowodów czy mężczyźni).
 
 
Na podstawie powyższego, proszę nam wyjaśnić w jaki sposób program prokreacyjny zwiększa możliwości leczenia, w stosunku do programu in vitro, w obliczu par, u których naturalna metoda poczęcia nie jest możliwa.
 
Zgadzamy się z tezą, iż diagnostyka jest ważnym elementem leczenia niepłodności, jednak diagnoza, to nie leczenie. W związku z powyższym pragniemy wyrazić obawę, iż w przypadku zastąpienia programu in vitro programem prokreacyjnym doszło do przełożenia nad dobro 1,5mln obywateli dotkniętych niepłodnością, kwestii światopoglądowych
02 maja 2021

List do Ministerstwa Zdrowia w sprawie In Vitro

STOWARZYSZENIE

IN VITRO BEZ GRANIC

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością In Vitro Bez Granic, są chronione prawem autorskim, które przysługuje stowarzyszeniu. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody jest całkowicie zabronione.

Stowarzyszenie 

IN VITRO BEZ GRANIC 

nr. tel : 725-085-201

e-mail: invitro.bezgranic@gmail.com

NIP: 697-23-80-157

REGON: 387974707

KONTAKT Z NAMI >